No.

Penulis

Tahun

Judul/Tema  HKI

Jenis

Nomor Pendaftaran/ Sertifikat

1.

Surana

2017

Piwulang Bahasa Jawa Jilid 1

Buku

C00201701495/

2.

Surana

2017

Piwulang Bahasa Jawa Jilid 2

Buku

C00201701505/

3.

Surana

2017

Piwulang Bahasa Jawa Jilid 3

Buku

C00201701504/

4.

Surana

2017

Piwulang Bahasa Jawa Jilid 4

Buku

C00201701519/

5.

Surana

2017

Piwulang Bahasa Jawa Jilid 5

Buku

C00201701496/

6.

Surana

2017

Piwulang Bahasa Jawa Jilid 6

Buku

C00201701521/

7.

Darni

2018

Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Fiksi Jawa Modern (Sebuah Kritik Sastra)

Buku

EC00201807485/

8.

Suwarni

2018

Sastra Jawa Pertengahan

Buku

000120385

9.

Bambang Purnomo

2018

Kesastraan Jawa Pesisiran

Buku

000120798

10.

Bambang Purnomo

2018

Filologi dan Studi Sastra Lama

Buku

000120383

11.

Sukarman dan Sri Sulistiani

2018

Wayang Pinggiran Jawa Timur

Buku

000120800

12.

Sri Sulistiani

2018

Cerita Rakyat Jawa Timur dan Muatan Nilai Karakter

Buku

000120391

13.

Octo Dendy A

2018

Dongeng-Dongenge Dongengmu

Buku

000120390

14.

Yunita Ernawati

2018

Gumelare Jagad

Buku

000120392

15.

Sri Sulistiani

2018

Hibridisasi Makanan Tradisional Jawa timur Sebagai Aktualisasi Kearifan Lokal dan Promosi Wisata Budaya Kuliner

Buku

000120805

16.

Sugeng Adipitoyo

2018

Morfofonemik Bahasa Jawa

Buku

000120809

17.

Sugeng Adipitoyo

2018

Pasinaon Basa Jawi (Landhesan Paradhigmatis lan Wawasan Strategis),

Buku

000120810

18.

Suwarni

2018

Sastra Jawa Klasik

Buku

000120797

19.

Suwarni

2018

Sastra Jawa Kuna

Buku

000120467

20.

Suwarni

2018

Mengenal Sekilas Tradisi Jawa

Buku

000120799